Lühiinfo

Vääriselupaigad on veel säilinud loodus- ja põlismetsad, mida leidub ainult 1,5% metsamaast. Need on kohad, kus ohustatud ja haruldaste metsaliikide esinemise tõenäosus on suur. Riigimetsas on vääriselupaigad hoitud keskkonnaregistri määruse ja FSC nõuete alusel.

Hetkeseisuga kaardistatud vääriselupaiku:

10310 ha