Lühiinfo

Vääriselupaigad on veel säilinud loodus- ja põlismetsad, mida leidub ainult 1,5% metsamaast. Need on kohad, kus ohustatud ja haruldaste metsaliikide esinemise tõenäosus on suur. Riigimetsas on vääriselupaigad hoitud keskkonnaregistri määruse ja FSC nõuete alusel.

Hetkeseisuga kaardistatud vääriselupaiku:

13410 ha

This is an example article included with Textpattern to demonstrate some of the first steps you can undertake. An example comment is associated with this article. The article and comment can be safely deleted using the articles and comments lists.