Registreeritud vääriselupaikade asukohti ja piire saab vaadata metsaregistrist https://register.metsad.ee/
Vali vasakult menüüst “Looduskaitse” ja “Vääriselupaigad”

Vääriselupaikade kaart / allikas: Metsaportaal