Mardikad

Väike-punalamesklane Cucujus cinnaberinus

Punane mardikas, kes on 1-1,5 cm pikkune. Elab vanadel haavatüügastel või surnud haabadel. Kogu Euroopas haruldane ja kaitstav põlismetsadega seotud väga silmatorkava välimusega mardikaliik. II kaitsekategooria. Väga haruldane.