Seened

Eenduv kuusetaelik Phellinus abietis

Kasvab kuusikutes ja kuuse-segametsades, ainult kuusel. Leitud peamiselt palu-, laane- ja salumetsadest. (Hele)pruun viljakeha on mitmeaastane ja eenduv või osaliselt liibuv, sageli on mitu viljakeha lähestikku. Kasvab vanade kuuskede tüvedel, sageli oksakaeltes, aga ka lamatüvedel ja tüügastel. Vähearvukas.

Haavanääts Junghuhnia pseudozilingiana

Kasvab viljakates vanades haava-segametsades, peamiselt salu- ja laanemetsades. Viljakeha on üheaastane, liibuv, sitke, valge ja see kasvab haavataeliku viljakehadele. Liik avastati ja kirjeldati esmakordselt Eestis seenevana Erast Parmasto poolt. III kaitsekategooria. Eestis idapoolse levikuga ja vähearvukas.

Roosa pess Fomitopsis rosea

Kasvab vanades viljakates metsades lamapuidul, peamiselt kuusel. Viljakehad on mitmeaastased, tavaliselt 3-6 cm suurused. Viljakeha alakülg on roosa, pealt mustjaspruun. Idapoolses Eestis on liik vähearvukas, aga läänepoolses Eestis haruldane.

Roostetorik Pycnoporellus fulgens

Kasvab vanades viljakates metsades lamapuidul, peamiselt kuusel, vähem männi ja haava lamapuidul. Viljakehad on üheaastased, tavaliselt 3-8 cm suurused. Eredavärvilise oranži viljakehaga. Kübarjaid või poolliibuvaid viljakehi võib leida juulist oktoobrini. Idapoolses Eestis on liik vanades metsades vähearvukas, aga läänepoolses Eestis haruldane.

Taiga-peenpoorik Skeletocutis odora

Kasvab vanades viljakates metsades, peamiselt laane- ja salumetsades. Lamapuidul, peamiselt kuusel ja haaval. Üheaastane viljakeha on liibuv ja valge, kuivades muutub kõvaks ja tumeneb pruunikaskreemiks. Viljakeha paksus on 3-10 mm, millel on piklikud torukesed ja need võivad moodustada astmeid. III kaitsekategooria. Haruldane.

Tumepruun taelik Phellinus ferrugineofuscus

Kasvab viljakates kuusikutes ja kuuse-segametsad. Kuuse lamatüvedel, harva männil. Tume- või kohvipruun, üheaastane ja liibuva viljakehaga. Võib kasvada väikse laiguna või katta 1-2 m ulatuses lamatüve alakülje. Idapoolse levikuga. Vähearvukas.