Eesti Looduseuurijate Selts on kaardistanud 4800 ha uusi vääriselupaikasid

20.04.2020

Eesti Looduseuurijate Selts asus 2018. aasta sügisel riigimaadel asuvates metsades vääriselupaiku inventeerima. Tänaseks on ekspertide abiga kaardistatud 4800 ha uusi vääriselupaiku. Kõige enam vääriselupaiku on inventuuri käigus leitud Hiiumaal, Pärnumaal, Virumaal ja Tartumaal.
Vaata lisaks