Inventuuri raames kirjeldati kokku 8485 ha uusi vääriselupaikasid

15.04.2021

Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) vääriselupaikade inventuuri projekti raames kirjeldati kokku 2656 uut vääriselupaika kogupindalaga 8485 ha. Sellest 5950 ha asuvad majandusmetsades, 1696 ha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites, 493 ha sihtkaitsevööndites ja 346 ha hoiualadel. Keskkonnaregistrisse on neist hetkel kantud 4650 ha, ülejäänud 3835 ha kontrollitakse üle Keskkonnaameti poolt käesoleva aasta jooksul. Kokku on keskkonnaregistrisse kantud vääriselupaikasid 32 140 ha ulatuses, millest ELUS uued VEPd moodustavad 15%. Lisaks leiti ja kirjeldati välitööde raames mitu tuhat kaitsealuste, ohustatud ja/või haruldaste liikide uut leiukohta.
Vaata lisaks