Vääriselupaikade inventuuri käigus on riigimetsast leitud kümneid haruldasi liike

07.10.2020

Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) vääriselupaikade inventuuri senised tulemused kinnitavad, et Eesti loodus- ja põlismetsad on olulisteks elupaikadeks haruldastele liikidele. Eksperdid on riigimetsade vääriselupaikadest leidnud väga haruldasi linde, seeni, putukaid, samblikke, samblaid ja teisi taimi. Näiteks on leitud tamarisk-kariksambla, rohelise hiidkupra, väike-punalamesklane, lehitu pisikäpa jpt uusi leiukohti.
Vaata lisaks